Lịch sử

Phát triển công ty

Vào tháng 6 năm 2017

Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. được thành lập vào tháng 6 năm 2017. Chúng tôi tập trung vào phát hiện gen và cam kết trở thành công ty đi đầu trong công nghệ xét nghiệm gen trong suốt cuộc đời.

Vào tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Bigfish Hàng Châu đã vượt qua kỳ đánh giá và xác định doanh nghiệp công nghệ cao vào tháng 12 năm 2019 và nhận được chứng nhận “Doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Chiết Giang, Sở Tài chính tỉnh Chiết Giang cấp. , Cục Thuế Nhà nước và Cục Thuế tỉnh Chiết Giang.